Aanmelden voor onderhoud

Voorwaarden onderhoudsabonnement.

1        De voorwaarden hebben betrekking op gasverbruiktoestellen, gebruik onder normale omstandigheden binnen het werkgebied van Kroneman installatietechniek BV Bedoeld worden gastoestellen voor de lokale en centrale verwarming met nominaal vermogen tot 40 KW en warmwatertoestellen.

2        Een abonnement kan alleen voor die toestellen worden afgesloten, welke in goede staat van onderhoud verkeren en goed functioneren. Ook moeten deze zijn aangesloten volgen de gasinstallatie voorschriften NEN 1078 (GAVO).

3        Een abonnement geeft recht op een onderhoudsbeurt per overeengekomen periode.

4        De te vervangen onderdelen en materialen worden in rekening gebracht. De kosten van kleine materialen tot een bedrag van €2,00 zullen niet in rekening worden gebracht.

5        Per toestel waarvoor een abonnement is afgesloten, worden de daaraan optredende storingen gratis verholpen mits uitgevoerd tijdens normale werktijd of er door derden aan het gastoestel gezeten is.

6        Storingen als gevolg van de niet uitgevoerde reparatie adviezen, ondeskundige behandeling, te lage waterdruk (bijvullen), bevriezen blikseminslag, het onnodig uithalen van de stekker zodat de pomp kan vastlopen, eigen werkzaamheden aan de installatie, buizen, fittingen, radiatoren, overstortventiel, klokken etc. vallen buiten punt 5 en zullen worden berekend.

Samengevat: alles wat zich buiten de ommanteling van het toestel bevindt, valt niet onder het onderhoudsabonnement.

7    Bij grotere storingen zullen de eerste drie uur voor onze rekening zijn daarna zullen de kosten in rekening worden gebracht.

8        Er zullen geen voorrij kosten worden berekend mits er na een afspraak niemand aanwezig is zullen daarvoor kosten in rekening worden gebracht.

9        Vervolg schade door storing aan het toestel valt buiten het onderhoudsabonnement.

 

Duur van het abonnement.

 

  • Het abonnement gaat direct in na aanmelding en geld voor een jaar.
  •  Kroneman Installatietechniek BV behoud zich het recht te allen tijde met opgave van redenen een abonnement te weigeren, niet te verlengen of te beeïndigen.
  • Het abonnementsgeld dient jaarlijks bij facturatie zonder enige korting of compensatie te worden voldaan, uiterlijk 14 dagen na factuurdatum.
  • De contractprijs kan jaarlijks worden aangepast aan de indexering.
Vul hieronder uw gegevens in
Door uw gegevens in te vullen, gaat u akkoord met onze algemene- en onderhoudsvoorwaarden. Wij zullen u een bedrag van € 97,50 per jaar, exclusief btw, achteraf factureren. Het contract heeft een geldigheid van 1 jaar en wordt tot wederopzegging stilzwijgend verlengd en jaarlijks geindexeerd. Wij behouden ons het recht, een contract met opgaaf van reden te weigeren.

 

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Uw telefoonnumer (verplicht)

De datum van vandaag (verplicht)

Merk en Type van uw ketel

Aanvullingen

Ik ga akkoord met de voorwaarden

captcha